Monday, 18 August 2014

२१. कोटयावधी अपराधपतित मी शरण आलो तुला


कोटयावधी अपराधपतित  मी   
शरण आलो तुला     |
आई गे सांभाळी गे मला,
रेणुके सांभाळी गे मला  ॥ धृ ॥

तुझी पूजा मी जाणत नाही    ,
कैसे करू गे याला     ॥ १ ॥  आई गे...

मंत्र यंत्र ही तंत्र ही नाही    ,
माहीत नाही गे मला     ॥ २ ॥  आई गे...

गायनपण ही येतच नाही    ,
आळवू कैसे तुला     ॥ ३ ॥  आई गे...

हरि विनवितो तुझिया चरणी,
दास विनवितो तुझिया चरणी  |
करुणा येऊ दे तुला     ॥ ४ ॥  आई गे...

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys