Monday, 18 August 2014

२५. धूप दीप झाला आता कापूर आरती


धूप दीप झाला आता कापूर  आरती  | देवा कापूर आरती  ॥
रत्नजडित सिंहासनी     भगवंता मूर्ती  ॥ धृ ॥

कर्पूरासम निर्मल माझे मानस राहू दे  ॥
देवा मानस राहू दे  ॥
कर्पूरासम भावभक्तीचा     सुगंध वाहू दे  ॥  धूप दीप...

कापुराची लावून ज्योती पाहीन तव मूर्ती  ॥
देवा पाहीन तव मूर्ती  ॥
नयनी साठवू     ही भगवंत मूर्ती  ॥ २ ॥  धूप दीप...

ज्ञान कळेना ध्यान कळेना  |  कळेना काही  ॥
देवा कळेना काही  ॥
शब्दरूपी गुंफूनी माळा   ,  वाहतसे पायी  ॥ ३ ॥ धूप दीप...

नेत्री ध्यान मुखी नाम, हृदयी तव मूर्ती  ॥
देवा हृदयी तव मूर्ती  ॥
भावभक्तीने केली देवा,  कापूर आरती  ॥ ४ ॥  धूप दीप...

 

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys