Monday, 18 August 2014

२४. कापराची ज्योत देवा ओवाळू तुजला


कापराची ज्योत देवा ओवाळू तुजला     ॥
देहंभावे अहंभाव चरणी वाहिला  ॥ धृ ॥

नामस्मरणे मात्र देवा कृपा मज केली     ॥
भक्ता वर द्याया,  मूर्ती प्रसन्न जाहली  ॥ १ ॥
कापराची ज्योत...

दया क्षमा शांती देवा उजळल्या ज्योती     ॥
स्वयंप्रकाशित पाहिली भगवंत मूर्ती  ॥ २ ॥
कापराची ज्योत...

आनंदाने भावे कापूर आरती केली,
हो देवा आरती केली  ॥
नित्यानंदे सगुण स्वामीच्या
परमानंदे सगुण स्वामीच्या
चरणी वाहिली  ॥ ३ ॥
कापराची ज्योत... 

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys