Monday, 18 August 2014

२२. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा


धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची  |
झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची  २  ॥ धृ ॥
पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी  |
सर्वही तीर्थे घडली आम्हां आदिकरूनि काशी  ॥
धन्य धन्य हो...

मृदंग टाळ ढोल भक्त भावार्थ गाती  |
नामसंकीर्तनें ब्रह्मानंदे नाचती  ॥ २ ॥
धन्य धन्य हो...

कोटी ब्रह्महत्या हरिती करिता दंडवत  |
लोटांगण घालिता मोक्ष लोळे पायांत  ॥ ३ ॥
धन्य धन्य हो...

गुरुभजनाचा महिमा न कळे आगमनिगमांसी  |
अनुभव ते जाणती जे गुरुपदिचे रहिवासी  ॥ ४ ॥
धन्य धन्य हो...

प्रदक्षिणा करूनि देह भावे वाहिला  |
श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला  ॥ ५ ॥
धन्य धन्य हो...

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys