Monday, 18 August 2014

२०. आरती श्रीगुरुदत्ताची, आरती गुरुमाउलीचीआरती श्रीगुरुदत्ताची,  आरती गुरुमाउलीची   
अत्रिनंदना करू वंदना,  ज्योत ही परब्रह्माची     ॥ धृ ॥
आरती श्रीगुरुदत्ताची,  आरती गुरुमाउलीची   

दत्तरूप आहे निर्गुण,  श्रीदत्तांचे चरण सगुण
अर्पूया हो तन मन धन  |  करा गुरुंचे भजन पूजन     ॥
पंचप्राणाची अन् मोक्षाची आरती वल्लभाची     ॥ १ ॥
आरती...

दत्तचरित या हो आळवू,  मनमंदिरी तया साठवू
सदा चिन्तनी नाम घेळवू,  भक्ती प्रीतीने अंग डोलवू     ॥
त्रिगुणाची औदुंबराची  |  आरती अवधूताची     ॥ २ ॥
आरती...

गर्व हरा हो पतितोद्धारा,  तारावे या भवसंसारा
पापी आम्हां तुम्ही उद्धारा,  द्यावा अंकी चरणी थारा     ॥
वदंन करितो चरणी नमितो,  ऐका हाक पतिताची     ॥ ३ ॥
आरती...

दया करावी श्रीगुरुदत्ता,  अवघ्या अवनी तुमची सत्ता
या संसारां  तरण्या आता,  मार्ग दाखवा आम्हास पुढता     ॥
जन्म कृतार्थ करि गुरुनाथा,  श्रद्धा अतंरी दीनाची     ॥ ४ ॥
आरती...

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys