Friday, 8 August 2014

१. उभे राहूनी सर्व आता आरती करूया


१. उभे राहूनी सर्व आता आरती करूया

उभे राहूनी सर्व आता आरती करूया     |

प्रेमभावे दत्ताला शरण जाऊया - 2    ॥ धृ ॥

पंचारती लावूनी आता स्वरूप पाहूया    |
ब्रह्मानंदी लीन होऊनी आनंद भोगूया - 2    ॥१॥

उभे राहूनी सर्व आता आरती करूया     |
प्रेमभावे दत्ताला शरण जाऊया - 2     ॥ धृ ॥

ऐसी विनंती करी आता सर्व जनासी    |
दीप लावुनी हरि उभा दत्तचरणासी - 2   ॥२॥

उभे राहूनी सर्व आता आरती करूया     |
प्रेमभावे दत्ताला शरण जाऊया - 2    ॥ धृ ॥

1 comments:

Sandesh said...

Nice work Truptiveera...
Ambadnya

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys